CS Connected Graphic 1170X292px 03

Event

Cardiff University Semiconductor Careers Panel

Chris Meadows, Director, is chairing the Compound semiconductors: Discover career opportunities at the heart of our thriving technology sector panel session that will focus on graduate opportunities within the semiconductor industry.

Compound semiconductors: discover career opportunities at the heart of our thriving technology sector

Date: Thursday, 3 November 2022

Time: 16.30 – 18:00

Event Format: On campus event: Centre for Student Life, Park Place, Cardiff University, CF10 3BB

Book your place here.

This event is designed to inform and inspire students and graduates who are looking to find their next step in a rewarding career. Come along to hear from employers and recent Cardiff graduates working in the industry. This in-person panel discussion is a must-attend event for STEM students looking for:

 • Career inspiration
 • An insight into working in the semiconductor sector
 • Information on how to succeed and stand out in a competitive recruitment process
 • A better understanding of the skills employers are looking for and what they value when hiring graduates

Chair: Chris Meadows, Director, CSconnected. Find out more about Chris’s career here

Speakers:

 • Waleed Riyad Ahmed, Graduate Design Engineer, Nexperia
 • Joe Gannicliffe, Head of Photonics and RF, Compound Semiconductor Applications Catapult
 • Iwan Davies, Group Technology Director, IQE
 • Mollie Parfitt, Graduate Process Engineer, SPTS Technologies, a KLA company
 • Andrew Evans, Senior Compliance & Commercial Director, SPTS Technologies, a KLA company

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lled-ddargludyddion cyfansawdd: gyrfaoedd yng nghanol ein sector technoleg sy’n ffynnu

Dyddiad: Dydd Iau, 3 Tachwedd 2022

Amser: 16.30 – 18:00

Trefn:  Canolfan Bywyd y Myfyrwyr, Plas y Parc, Prifysgol Caerdydd, CF10 3BB

Archebwch eich lle yma neu gysylltwch â Jenny Laithwaite.

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i gynllunio i ysbrydoli a rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr a graddedigion sydd am ddod o hyd i'w cam nesaf mewn gyrfa werth chweil. Dewch draw i glywed gan gyflogwyr a graddedigion diweddar o Brifysgol Caerdydd sy'n gweithio yn y diwydiant

Mae’r drafodaeth banel wyneb yn wyneb hon yn ddigwyddiad y hynod ddefnyddiol myfyrwyr STEM sydd am gael:

 • Ysbrydoliaeth yrfaol
 • Dealltwriaeth o sut beth yw gweithio yn y sector lled-ddargludyddion
 • Gwybodaeth am sut i lwyddo a rhagori mewn proses recriwtio gystadleuol
 • Gwell dealltwriaeth o'r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt a'r hyn y maent yn ei werthfawrogi wrth benodi graddedigion

Cadeirydd: Chris Meadows, Cyfarwyddwr, CSconnected. Darganfyddwch fwy am yrfa Chris yma

Siaradwyr:

 • Waleed Riyad Ahmed, Peiriannydd Dylunio Graddedig, Nexperia
 • Joe Gannicliffe, Pennaeth Ffotoneg ac RF, Catapwlt Cymwysiadau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
 • Iwan Davies, Cyfarwyddwr Technoleg Grŵp, IQE
 • Mollie Parfitt, Peiriannydd Prosesau Graddedig, SPTS Technologies, a KLA company
 • Andrew Evans, Uwch-gyfarwyddwr Cydymffurfio a Masnachol, SPTS Technologies, a KLA company

 

Thursday 03

November 2022

4:00 PM

Thursday 03

November 2022

6:00 PM

More


Other eventsCSconnected Attending

CS Mantech

JW Marriott Tucson Starr Pass Resort & Spa 3800 W. Starr Pass Boulevard, Tucson, Arizona, USA, 85745
20 May 2024 CS Mantech

CSconnected Attending

PCIM Europe 2024

Halls 6, 7 and 9, Nuremberg Exhibition Center
11 June 2024 PCIM Europe 2024

CSconnected Attending

ICSCRM

Raleigh Convention Center, 500 S Salisbury St, Raleigh, NC 27601
29 September 2024 ICSCRM